Slechts een derde van websites gebruikt veilige HTTPS pagina’s

09 MEI 2017
Samenvatting
SEMrush heeft recent onderzoek gedaan naar de populariteit van HTTPS domeinen en ontdekte dat er flinke verschillen zijn in het gebruik ervan, ook onder Fortune 500 bedrijven.

HTTPS is een veiligere versie van HTTP en werd ontwikkeld om veilige overdracht van gegevens mogelijk te maken. De “S” staat voor “secure,” wat zoveel inhoudt dat de communicatie tussen de browser en de website versleuteld is. Door deze versleuteling is het een stuk lastiger voor andere partijen om de informatie te manipuleren of the stelen van de server.

Naast het creëren van een veilige verbinding heeft het gebruik van HTTPS nog een ander voordeel. Google neemt het al dan niet gebruiken van HTTPS mee als een punt ter beoordeling van de ranking. Kortom, de ranking van een webpagina met HTTPS is doorgaans hoger dan eentje zonder HTTPS.

Hieronder volgt de data van websites die HTTPS gebruiken en hoe dit effect heeft op de ranking bij Google.

HTTPS vs HTTP gebruik bij de 100.000 grootste websites

SEMrush onderzocht de 100.000 grootste websites (met SEMrush Rank) in de Verenigde Staten en ontdekte dat in de afgelopen 3 jaar HTTPS gebruik is verdrievoudigd. Tussen 2014 en 2017 is het aandeel HTTPS websites in die groep gegroeid van 7.6% naar 31.5%.

HTTPS vs HTTP gebruik bij top 5.000 websites per industrie

SEMrush analyseerde tevens het gebruik van HTTPS bij de top 5.000 websites, gegroepeerd naar 25 industrieën. Het resultaat laat zien dat 41% van deze websites HTTPS gebruikten.

De analyse toont verder aan dat de industrie met het hoogste aantal HTTPS websites de ‘Kunst en Entertainment’-sector is. Aan de andere kant hebben de sectoren Finance, Internet en Telecom, en Business en Industrial het hoogste percentage HTTPS sites. Nieuws organisaties en sportwebsites hebben de laagste percentages HTTPS sites.

HTTPS gebruik bij Fortune 500 bedrijven (per sector)

SEMrush ontdekte tevens een interessante trend in het gebruik van HTTPS onder bedrijven uit de Fortune 500-lijst. Volgens de resultaten van het onderzoek hebben bedrijven uit de sectoren Finance en Business Service de hoogste percentages HTTPS websites met respectievelijk 70% en 73%. Opvallend genoeg deden de sectoren Aerospace and Defense (met 8%) en Chemicals (9%) het ’t slechts en hebben de laagste percentages HTTPS sites.

HTTPS gebruik en SERP posities

Het team van SEMrush onderzocht ook het verband tussen SERP posities en het gebruik van HTTPS. Ze keken naar 100.000 willekeurige keywords en ontdekten dat bij 45% van de resultaten op de eerste positie en bijna 50% van de resultanten op de tweede positie HTTPS gebruikten. Het relatief lagere percentage HTTPS gebruik op de toppositie heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met andere, zwaarder wegende ranking factoren dan het gebruik van HTTPS.

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over SEMrush

www.semrush.com

SEMrush is a competitive research and business intelligence software that provides data and analysis on paid and organic search, website’s SEO, social media and link-building activities worldwide. On top of being a powerful competitive analysis toolkit, SEMrush offers necessary features to help companies optimize their own online presence, such as its Site Audit, SEO Ideas, Content and Brand Monitoring tools. SEMrush has 30 databases for 29 countries.

berichten