75% van meertalige websites heeft verkeerde taalinstelling

Hreflang vaak verkeerd toegepast

22 FEBRUARI 2017, AMSTERDAM
Samenvatting
SEMrush, een van ‘s werelds meest gebruikte alles-in-een platformen voor digitale marketing professionals, heeft onlangs 20.000 internationale, meertalige websites geanalyseerd en ontdekte dat 75% van deze websites een of meerdere fouten in het gebruik van hreflang bevatten. Hreflang code zorgt ervoor dat Google weet welke taal je op een specifieke webpagina gebruikt. Dit is vooral belangrijk voor webshops die zich richten op internationale markten omdat buitenlandse bezoekers van de website dan meteen de webpagina in de juiste taal te zien krijgen.

In 2011 introduceerde Google de hreflang attribute om website eigenaren en developers in staat te stellen de zichtbaarheid van hun website in diverse landen te verbeteren. Als men bijvoorbeeld verschillende versies van dezelfde webpagina heeft geoptimaliseerd voor verschillende talen, dan wil men dat bezoekers terecht komen op de juist pagina in de juiste taal. Wanneer developers gelijksoortige content in diverse talen ontwikkelen, dan laat de hreflang attribute Google search weten welke taal wordt gebruikt op een specifieke webpagina. Door correct gebruik van de hreflang wordt bounce rate aanzienlijk verlaagd en de conversie verhoogd.

Opmerkelijk genoeg zien we erg vaak dat er fouten worden gemaakt met het gebruik van hreflang. Het onderzoek is gedaan met de Site Audit tool van SEMrush. Hiermee checkte het bedrijf 50 parameters en controleerde het op 13 hreflang controlepunten. Hieronder volgen de resultaten.

Hreflang conflicten in de source code van een webpagina (58%)

SEMrush geeft een opsomming van Hreflang toepassingsfouten die te maken hebben met webpage source code conflicten. Achtenvijftig procent van alle geanalyseerde meertalige websites hebben de volgende problemen:

 • Geen hreflang tag die naar zichzelf verwijst
 • Conflict tussen hfreflang en rel=canonical
 • Meerdere URL’s worden genoemd voor dezelfde hreflang waarde

Slechte hreflang link (37%)

Als de hreflang verwijst naar een pagina die niet bestaat (4xx HTTP status code), verwijst naar een redirect of geen volledige URL gebruikt, dan zal Google deze pagina’s verkeerd of helemaal niet indexeren. Zevenendertig procent van de meertalige websites heeft problemen met incorrecte hreflang links:

 • Hreflang link verwijst naar een redirect
 • Foutieve hreflang link
 • Geen volledige URL

Hreflang ontbreekt (32%)

We zagen dat ongeveer 32% van de geanalyseerde websites verschillende talen gebruikt voor verschillende webpagina’s. We nemen aan dat men niet met opzet de hreflang heeft weggelaten. Het is hoe dan ook zaak om te checken of alle webpagina’s hreflangs bevatten.

Verkeerde hreflang (21%)

Als men een typefout maakt of men gebruikt de verkeerde taalcode terwijl men een webpagina codeert, dan krijgt Google de verkeerde informatie en zal het de pagina verkeerd interpreteren. Dit kan leiden tot het tonen van de webpagina in de verkeerde taal. Onderzoek laat zien dat op 21% van de onderzochte websites de ingestelde taal afweek van de daadwerkelijke taal.

Problemen met hreflang waardes (15%)

De laatste categorie betreft een lijst met de verkeerde hreflang waardes. Wanneer je een hreflang code toevoegt aan een webpagina, kan het voorkomen dat men per ongeluk de verkeerde land- of taalcode invoert. Men zal het ISO 639-1 format voor taalcodes en het ISO 3166-1 Alpha 2 formaat voor landencodes moeten gebruiken. 15% van de meertalige websites hebben een probleem met de hreflang waarde:

 • Verkeerde landcode
 • Verkeerde taalcode
 • Underscore in plaats van koppelteken
 • Alleen de landcode wordt gebruikt
 • Verkeerde volgorde van hreflang waardes

Een belangrijk onderdeel van een internationale SEO strategie is ervoor zorgen dat de juiste inhoud aan het juiste publiek getoond wordt – gebaseerd op taal en land. Het onderzoek van SEMrush laat website eigenaren en developers zien hoe ze hreflang attributes goed kunnen gebruiken en hoe fouten hiermee kunnen worden voorkomen.

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over SEMrush

www.semrush.com

SEMrush is a competitive research and business intelligence software that provides data and analysis on paid and organic search, website’s SEO, social media and link-building activities worldwide. On top of being a powerful competitive analysis toolkit, SEMrush offers necessary features to help companies optimize their own online presence, such as its Site Audit, SEO Ideas, Content and Brand Monitoring tools. SEMrush has 30 databases for 29 countries.

berichten